യൂത്ത് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ യോഗം ചങ്ങനാശ്ശേരി വിശ്വകർമ്മ ഭവനിൽ 22 .10.2023 ഞായറാഴ്ച ഉച്ചതിരിഞ്ഞു 3 മണിക്ക്

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top