Kerala Police Recruitment 2023

Kerala Police Recruitment 2023

Kerala Police Recruitment 2023

Kerala Police Recruitment 2023: കേരളം പോലീസിൽ കൗൺസിലർ ഒഴിവുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ആവശ്യമായ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ സ്ഥാപനം ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ 42 കൗൺസിലർ തസ്തികകൾ കേരളത്തിലാണ്. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥകൾക്ക് 15.12.2023 മുതൽ 22.12.2023 വരെ ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം.

ഹൈലൈറ്റുകൾ
 • സംഘടന : കേരള പോലീസ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്റ്
 • തസ്തികയുടെ പേര് : കൗൺസിലർ
 • ജോലി തരം : കേരള ഗവ
 • റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തരം : നേരിട്ടുള്ള
 • ഒഴിവുകൾ : പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
 • ജോലി സ്ഥലം : കേരളം
 • ശമ്പളം : As Per Rules
 • അപേക്ഷയുടെ രീതി : ഓഫ്‌ലൈൻ
 • അപേക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നത് : 15.12.2023
 • അവസാന തീയതി : 22.12.2023
ജോലിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

പ്രധാന തീയതി : Kerala Police Recruitment 2023

 • ആരംഭ തീയതി : 15 ഒക്ടോബർ 2023
 • അവസാന തീയതി : 22 ഡിസംബർ 2023

ഒഴിവുകൾ :

 • കൗൺസിലർ : 42 Posts 

ശമ്പള വിശദാംശങ്ങൾ :

 • കൗൺസിലർ : നിയമപ്രകാരം

പ്രായപരിധി :

 • പോലീസ് കൗൺസിലർ : 20നും 50നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

യോഗ്യത :

 • എം.എസ്.ഡബ്ല്യു, സൈക്കോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം, കൗൺസലിങ്, സൈക്കോതെറാപ്പി എന്നിവയിൽ പി.ജി.ഡിപ്ലോമ എന്നിവയിൽ ഒരു യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക
 • പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ളവർക്ക് മുൻഗണനയുണ്ട്

Kerala Police അപേക്ഷാ ഫീസ് :

 • കേരള പോലീസ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷാ ഫീസ് ആവശ്യമില്ല

Kerala Police തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ : 

 • പ്രമാണ പരിശോധന
 • വ്യക്തിഗത അഭിമുഖം

അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം :

നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കൗൺസിലർ ആകാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ, ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓഫ്‌ലൈൻ അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിച്ച്. തുടർന്ന്,. നിങ്ങൾക്ക് 15 ഡിസംബർ 2023 മുതൽ 22 ഡിസംബർ 2023 വരെ ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

സംസ്ഥാന വനിതാസെല്ലിലെ നിയമനത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ, സ്റ്റേറ്റ് വിമൻ ആന്റ് ചിൽഡ്രൻ സെൽ, കണ്ണേറ്റുമുക്ക്, തൈക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം – 14 എന്ന വിലാസത്തിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്.

ഫോൺ: 0471 2338100. ഇ-മെയിൽ: spwomen.pol@kerala.gov.in.

Important Links
NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top